Sản phẩm - dịch vụ

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN - ISOFH

Được thiết kế đảm bảo tích hợp tối ưu các nghiệp vụ trong Bệnh viện, tăng tính hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ của Bệnh viện cũng như mang đến lợi ích cho bệnh nhân, giúp nâng cao quản lý ở tất cả các khâu như: Quản lý chuyên môn khám, chữa bệnh; Quản lý hành chính; Nhân sự; Tài chính; Kho – vật tư Y tế; Dược…
ISOFH – Đáp ứng tốt cho mô hình chuỗi Bệnh viện, Bệnh viện liên kết, Bệnh viện vệ tinh… Giúp khai thác hiệu quả, tối ưu nguồn lực các Bệnh viện.

Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH cam kết cùng đồng hành gắn bó lâu dài với sự phát triển bền vững của khách hàng.

{{item.news.title}}

{{item.news.contentPreview}}

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN - ISOFH

Được thiết kế đảm bảo tích hợp tối ưu các nghiệp vụ trong Bệnh viện, tăng tính hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ của Bệnh viện cũng như mang đến lợi ích cho bệnh nhân, giúp nâng cao quản lý ở tất cả các khâu như: Quản lý chuyên môn khám, chữa bệnh; Quản lý hành chính; Nhân sự; Tài chính; Kho – vật tư Y tế; Dược…
ISOFH – Đáp ứng tốt cho mô hình chuỗi Bệnh viện, Bệnh viện liên kết, Bệnh viện vệ tinh… Giúp khai thác hiệu quả, tối ưu nguồn lực các Bệnh viện.

Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH cam kết cùng đồng hành gắn bó lâu dài với sự phát triển bền vững của khách hàng.

{{item.news.title}}

{{item.news.contentPreview}}