Tuyển dụng

{{item.news.title}}

Đăng ngày {{item.news.createdDate.toDateObject('-').format("HH:mm dd/MM/yyyy")}}

Xem thêm

Đăng kí nhận mail

Hướng dẫn ứng viên

Vui lòng nhập họ và tên và email. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn mỗi khi có tin tuyển dụng mới